Pečujeme o stromy v areálu a zároveň o vzácné brouky

orlosup
Orlosupi v Andalusii
13.6.2017
Prázdniny v zooparku (2)
Prázdniny začnou v zooparku 3. července
23.6.2017
Zobrazit vše
V zooparku probíhá prořez stromů (8)

Ve druhé polovině června začalo v zooparku plánované ošetření vzrostlých dubů u návštěvnických cest. Rozsáhlý zdravotní prořez stromů bude z větší části uhrazen z dotace získané z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí.

V rámci projektu „Péče o evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000 Chomutov – zoopark“ dojde k ošetření celkem 225 stromů, především dubů. Budou provedeny různé druhy zdravotních, bezpečnostních a redukčních řezů, případně vazby koruny. Důležitým aspektem pro získání dotace byl výskyt dvou vzácných brouků, roháče obecného a páchníka, pro které budou v rámci projektu vybudována broukoviště. Roháč obecný vyhledává především odumřelé nebo oslabené stojící duby a pařezy, kam samičky kladou vajíčka. Vývoj larvy probíhá v podzemních částech stromu na odumřelé dřevní hmotě. Páchníci se vyvíjejí v menších či větších dutinách nejrůznějších listnatých stromů.

Péče o stromy a vybudování broukovišť tak v budoucnu napomůže dalšímu rozvoji populace vzácných brouků.

 

SFZP_CMYK_NEW CZ_RO_B_C