Stránky projektu Handmade Nature jsou i v češtině

Jeden z plakátů kampaně Ukradená divočina.
Kupuješ? I ty máš krvavé ruce!
27.11.2018
zooparkbrana
Máme kratší a jednodušší název. Zoopark Chomutov
4.1.2019
Zobrazit vše
handmadelogo

lilielogo

Oprava rybníka, ošetření ovocných sadů, záchrana vzácné lilie či monitorování výskytu zmije obecné na obou stranách Krušných hor. To jsou příklady aktivit, na nichž se chomutovský zoopark podílí v rámci česko – německého projektu Handmade Nature.  Na druhé straně hranic je partnerem krušnohorské Centrum ochrany přírody (Naturschutzzentrum), na jehož oficiálním webu je nyní i česká verze stránek vytvořených k tomuto projektu.

Ve společném projektu jde především o zachování biologické rozmanitosti v kulturní krajině na německé a české straně Krušných hor. Z projektů na české straně můžeme jmenovat například plánovanou rekonstrukci rybníka v zooparku, vysazení vzácné lilie cibulkonosné v našem areálu či ošetření malého ovocného sadu ve skanzenu Stará Ves. Více již na zmíněných stránkách.

Ve společném projektu se zaměřujeme na součásti kulturní krajiny na obou stranách hranice vzniklé v souvislosti se zemědělskou činností a rybářstvím. K tomu mimo jiné patří horské louky, podmáčené louky a mokřady, vřesoviště se zakrslými křovinatými porosty, přírodní rybníky, extenzivně obhospodařované ovocné sady a tradiční zahrady. Poskytují prostor pro život druhů jako například chrpa parukářka, lilie cibulkonosná, bramborníček hnědý, chřástal polní, zmije obecná, ještěrka živorodá, arnika, šídlo modré, blatnice skvrnitá, vrabec domácí, včely, čmeláci, staré a pro tento region typické ovocné druhy a nespočet dalších.

Bez dalšího obhospodařování by tyto biotopy doznaly takových změn, že by pro zde žijící druhy byly ztraceny.