Terárium zooparku v nedávné době oslavilo patnácté narozeniny

kraska_web
Krasky odletěly do Holandska
22.2.2018
probouzeni_medvedu
Probouzení medvědů 17. 3. 2018
5.3.2018
Zobrazit vše
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(text a foto Jaroslav Zelinka)

Přestože chomutovský zoopark patří mezi naše nejmladší zoologické zahrady, svými výsledky dal všem najevo, že se za svou práci rozhodně stydět nemusí. Řada druhů zde byla odchována poprvé v republice.

I když byli v chomutovském zooparku plazi chováni již dříve, bylo to vždy jen ve velmi omezeném počtu několika málo druhů, zejména želv a užovek.

Teprve na podzim roku 2002 zde byla otevřena ucelená kolekce plazů a obojživelníků situovaná do samostatné budovy vlastního terária.

Každé jednotlivé terárium je opatřené popiskami, dávajícími návštěvníkovi možnost se blíže seznámit s chovanými jedinci. Stejnou možnost má zvídavý host také u zabudovaného infoboxu tvořeného dotykovou obrazovkou. Z počítače je možné si poslechnout i nahrané zvuky některých druhů žab, které příjemně podbarví atmosféru setkání s vystavovanými druhy.

Terárium, které se nachází v prostorách tzv. Dětské zoo, v sousedství výběhu ovcí, chová v současné době 22 druhů plazů a dva druhy obojživelníků, z nichž některé se daří rozmnožovat, a to i opakovaně. Celkem se zde podařilo rozmnožit a odchovat patnáct druhů plazů a třináct z toho opakovaně. U některých druhů se nám nepodařilo chované jedince dopárovat.

Ve venkovních teráriích umístěných vně budovy terária jsou chovány zmije obecné, želvy bahenní, želvy zelenavé, žlutohnědé, vroubené a želvy stepní. Poslední čtyři jmenované druhy jsou v těchto venkovních ubikacích chovány celoročně. Mají zde i prostory potřebné k zimování a téměř stejné podmínky jako ve volné přírodě, s možností působení všech klimatických změn. Ostatní jmenované druhy jsou venku podle možností od jara do podzimu a jejich prostory jsou podle potřeby lokálně vyhřívány pomocí infralamp. Všechny zbývající druhy plazů a obojživelníků jsou chovány ve vnitřních prostorách budovy terária.

Co říci závěrem? Snad jenom tolik, že nebylo smyslem zdejšího terária kopírovat podobná zařízení jiných zahrad a chovat zde atraktivní tropické druhy, jako například velké druhy krajt a hroznýšů, varanů a krokodýlů. Naopak naší snahou je ukázat návštěvníkům, že i v palearktické oblasti se vyskytují zajímaví a pozoruhodní zástupci plazů a obojživelníků. Koneckonců, někteří z nich žijí i na území našeho státu, a přesto zůstávají pro mnohé z nás tvory neznámými. Snad právě takovým návštěvníkům se prostřednictvím podobných zařízení, jako je terárium v chomutovském zooparku, snažíme pomoci najít cestu k těmto živočichům. K živočichům, na které se v naší uspěchané době a v naší společnosti dost často zapomíná. Je to velká škoda, protože řada těchto druhů pozvolna mizí z naší přírody, a to i přes svou nesmírnou užitečnost. Děje se tak jednak nejen v důsledku naší bezohlednosti a rozpínavosti, ale také z pouhé neznalosti přírody a jejích zákonitostí.

Všude tam, kde se nám podařilo neuváženým zásahem do krajiny narušit rovnováhu přírody, to byli právě obojživelníci a plazi, kterých se to dotklo jako prvních. Doufejme, že se s těmito pozoruhodnými tvory budeme i nadále setkávat ve volné přírodě, na mezích, v lesích i v okolí vod, odkud k nám bude zaznívat kakofonie žabího zpěvu. Věřme, že tyto tvory, přežívající na naší planetě stovky miliónů let, nezahubí naše lhostejnost a že se s nimi nadále nebudeme setkávat pouze prostřednictvím zoologických zahrad a chovů soukromých chovatelů.