Na tuleně kuželozubé přišla říje

Mýval severní
Noch einmal bitte…
24.2.2019
IMG_5150
Poslední volná místa na jarní ekotábor
4.3.2019
Zobrazit vše
Tuleň kuželozubý

Tuleň kuželozubý

Koncem zimy naši tuleni přicházejí pravidelně do říje. V této době vyhrazené rozmnožování nepřijímají téměř žádnou potravu, tedy naši návštěvníci nemusí mít obavu, že bychom tuleně přestali krmit.

Ve volné přírodě se tuleni v období rozmnožování shlukují na pevnině a dominantní samci se páří s říjnými samicemi. Páření probíhá na souši nebo ve vodě a je zcela přirozené, že v těchto několika týdnech mají zvířata půst, protože na lov není čas. Po skončení říje se samci i samice vrací zpět do oceánu za potravou. Podobně tedy i naši tuleni začnou postupně přijímat ryby, které dostávají.