Ekocentrum

Pro školy

Ekocentrum Podkrušnohorského zooparku v Chomutově nabízí skvělé příležitosti pro zpestření školní výuky, a to v podobě bohaté nabídky výukových programů, anebo možnosti objednání komentované prohlídky v příjemném prostředí areálu zooparku. Vzdělávací lekce tvořivou a hravou formou obohacují vzdělávání dětí o ekologický rozměr, prohlubují jejich vztah k přírodě a kladou důraz na ochranu zvířat a přírody. Naším cílem je také rozvoj komunikativních dovedností žáků, možnost vlastního prožitku a rozvoj ekologického myšlení.

Nabídka je určena pro školky, školy, seniory, dětské domovy, či domovy se speciální péčí. Účast na programu a aktuální počet zúčastněných potvrďte minimálně 2 dny před akcí. Zodpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod!
Délka aktivit se pohybuje v rozmezí 60-90 minut, závisí na potřebách klienta a vybraném tématu.
Objednávat se můžete buď prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo telefonicky.

Pro školy

Komentované prohlídky si lze objednávat celoročně, probíhají v areálu Zooparku a Staré Vsi. Výklad může být zaměřený na zajímavosti o zvířatech chovaných v Zooparku Chomutov, anebo specializovaný na konkrétní téma.
Prohlídky s průvodcem probíhají formou exkurze po Zooparku doprovázené komentovaným výkladem. Jsou určeny pro všechny věkové kategorie účastníků. Průvodce výklad a délku uzpůsobuje věku a zájmu posluchačů, pohybuje se od 60 – 90 minut. Vybírat můžete z následující nabídky:

 • Zajímavosti o zvířatech chovaných v Zooparku Chomutov
 • Ohrožené druhy zvířat
 • Etologie
 • Savci
 • Ptáci
 • Plazi
 • Kopytníci
 • Prohlídka Staré Vsi

Nabídka výukových programů

Výukové programy probíhají v Ekocentru nebo v areálu Zooparku či Staré Vsi. Na lekce se lze objednávat v průběhu celého roku.

Cena: 30 Kč/ osoba + vstupné
Pokud není uvedeno jinak

Václav Brožka
telefon: +420 777 551 893
e-mail: ekolog@zoopark.cz

Nabídka výukových programů

Mateřské školy

Jsem bezobratel

Žákům představíme zástupce nejpočetnější skupinu zvířat, a to bezobratlých. Zaměříme se na
sociální hmyz a jeho důležitost. Zjistíme, jak to funguje v mraveništi.

Zástupce bezobratlých si děti prohlédnou zblízka a osahají.
Délka: 1 h

Plazí se plazi?

Výukový program zaměřený na skupinu plazů. Povíme si, proč je slepýš ještěrka. Vyzkoušíme, zda jsou hadi slizcí a proč je třeba místní plazy chránit.

Zástupce plazů si děti prohlédnou zblízka a osahají.
Délka: 1 h

Máme rádi zvířata

Program zaměřený na prohloubení vztahu k hospodářským zvířatům. Navštívíme statek s různými plemeny koní, koz, ovcí a králíků, které můžeme hladit a po domluvě i krmit. Vysvětlíme si, co to je domestikace a ekologické hospodaření.

Program probíhá pouze od března do října!
Délka: 1 h

Krmítko

Společně pronikneme do tajů zimní přírody. Naučíme se, která zvířátka během zimy potkáváme, anebo naopak potkat nemůžeme, a jak jim můžeme pomáhat.

Program probíhá pouze od listopadu do února!
Délka: 1 h

Hra ročních období

Na průzkumu přírody s dětmi zaznamenáváme běžné druhy rostlin a živočichů pro dané roční období. Povíme si, proč listy mění na podzim svou barvu, a co způsobuje jejich opadávání. Žáci se dozvědí tajemství změn zvířecí srsti, přijdou do kontaktu s různými druhy přírodnin a zahrají si hry.
Délka: 1 h

Hádej, hádej hádači

Program podporuje zapojení všech smyslů do poznávání přírody. Poznáme po hmatu plazí svlečku? Rozeznáme zvířecí zvuky? Dokážeme podle siluet určit, o které zvíře se jedná? Děti během aktivit přicházejí do kontaktu se živými zvířaty a různými druhy přírodnin, které si osahávají a očichávají, přičemž se učí popisovat, co vidí, anebo cítí.
Délka: 1 h

Kaštánek vypráví

Zábavnou formou se žáci seznámí se životem stromů od semínka po pařez. Během programu si vysvětlíme rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy, proč jsou stromy důležité, komu poskytují úkryt, a jak je chráníme.
Děti si osahají přírodní materiály, zapojí smysly a zjišťují, jak voní, jakou mají barvu, tvar a tvrdost.
Délka: 1 h

Nižší stupeň ZŠ

Jsem bezobratel

Žákům představíme zástupce nejpočetnější skupinu zvířat, a to bezobratlých.

Zástupce bezobratlých si děti prohlédnou zblízka a osahají.
Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Na návštěvě u sociálního hmyzu

Během návštěvy u mravence černolesklého a u včely medonosné se společně s žáky pokusíme proniknout do společenství sociálního hmyzu.Sáhli jste si někdy na mravenčí hnízdo? Řekneme si, co mají mravenci a včely přes den na práci, a jak mají rozdělené úkoly.
Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Ptačí svět

Pronikneme do ptačího světa si vysvětlíme, co obnáší ptačí život od učení letu, přes stavbu hnízda, po krmení mláďat. Víte jaký je rozdíl mezi datlem a strakapoudem? Ukážeme si ptáky, kteří žijí u nás a naučíme se je poznávat podle vzhledu a zpěvu.

Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Cesta kolem světa

Vydáme se poznávat svět. Ukážeme si, jak umí být rozmanitý a najdeme, co mají jednotlivé země a národy s námi společného a v čem se naopak vzájemně lišíme. Povíme si, jak se dělí svět na kontinenty a jaký je v něm poměr vody.

Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Jak zatočit s odpady?

Program zábavnou formou upevňuje v žácích kladný postoj ke třídění odpadu a recyklaci. Žáci se dozvědí, co se děje s odpadem po vyhození do kontejneru. Také si povíme, co je to recyklace a jaké předměty můžeme vyrobit z recyklovaného materiálu.

Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5.)

Plazí se plazi?

Výukový program zaměřený na skupinu plazů. Povíme si, proč je slepýš ješterka. Vyzkoušíme, zda jsou hadi slizcí a ukážeme si, jak dlouhý ocas má korálovka. Žáci se dozvědí řadu zajímavostí, naučí se básničku a na závěr si něco vytvoří. iZástupce si děti prohlédnou zblízka a osahají.

 • Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Ptačí svět

Pronikneme do ptačího světa a pomocí simulačních her si vysvětlíme, co obnáší ptačí život od učení letu, přes stavbu hnízda, po krmení mláďat. Víte jaký je rozdíl mezi datlem a strakapoudem? Ukážeme si ptáky, kteří žijí u nás a naučíme se je poznávat podle vzhledu a zpěvu. · Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Tajemství vodních zvířat

Tentokrát se zaměříme na vodní organismy. Povíme si, které druhy bychom ve vodě našly, a jak se vodě přizpůsobily. Znáte rozdíly mezi tuleněm a lachtanem? Mohou se ve volné přírodě spolu potkat? Součástí programu je průzkum terénu a přímý kontakt se zvířaty, které si děti mohou osahat.

 • Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Máme rádi zvířata

Program zaměřený na prohloubení vztahu k hospodářským zvířatům. Navštívíme statek s různými plemeny koní, koz, ovcí a králíků, které můžeme hladit a po domluvě krmit. Vysvětlíme si, co to je domestikace a zahrajeme hry.

i Program probíhá pouze od března do října!

 • Délka: 1 h

Hra ročních období

Na průzkumu přírody s dětmi zaznamenáváme běžné druhy rostlin a živočichů pro dané roční období. Povíme si, proč listy mění na podzim svou barvu, a co způsobuje jejich opadávání. Žáci se dozvědí tajemství změn zvířecí srsti, přijdou do kontaktu s různými druhy přírodnin a zahrají si hry. · Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Hádej, hádej hádači

Program podporuje zapojení všech smyslů do poznávání přírody. Poznáme po hmatu plazí svlečku? Rozeznáme zvířecí zvuky? Dokážeme podle siluet určit, o které zvíře se jedná? Děti během aktivit přicházejí do kontaktu se živými zvířaty a různými druhy přírodnin, které si osahávají a očichávají, přičemž se učí popisovat, co vidí, anebo cítí.

 • Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Kaštánek vypráví

Zábavnou formou se žáci seznámí se životem stromů od semínka po pařez. Během programu si vysvětlíme rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy, proč jsou stromy důležité, komu poskytují úkryt, a jak je chráníme.

Děti si osahají přírodní materiály, zapojí smysly a zjišťují, jak voní, jakou mají barvu, tvar a tvrdost.

 • Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Vyšší stupeň ZŠ a Střední školy

Příroda v ohrožení

Seznámíme se s příčinami a důsledky ohrožení přírody na celém světě. Během putování po kontinentech si představíme různá prostředí a povedeme diskuzi nad pohnutými osudy vybraných druhů zvířat. Zvláštní pozornost věnujeme přírodě ČR. Během programu jsou žáci aktivně zapojováni, zamýšlejí se nad vlastním přístupem.

Délka: 1,5 h

Biodiverzita je naše!

Zamyšlení nad vlastním chováním a jednáním vůči přírodě. Seznámíme se s pojmem biodiverzita, zamyslíme se nad jejím významem a přínosem.

Délka: 1,5 h

Letokruhy

Program zaměřený na porozumění životnímu cyklu stromů od semene po pařez, pochopení jejich významu pro ostatní organismy včetně člověka.

Délka: 1,5 h

Ptačí svět

Pronikneme do ptačího světa a seznámíme se s morfologií, adaptacemi, etologií a ekologií ptáků. Naučíme se poznávat zástupce, které jsou součástí fauny ČR, a vyzkoušíme si, jak probíhá výzkum ptáků přímo v terénu. V programu používáme různé druhy přírodnin a je v něm zahrnuto setkání s kontaktním zvířetem. · Délka: 1,5 h

Zaostřeno na plazy

Prohlídneme si terária a řekneme zajímavosti o jednotlivých zástupcích. Zaměříme se na plazí morfologii, adaptace, etologii a ekologii. Seznámíme se s druhy, které žijí na území ČR, s technikami jejich výzkumu a povedeme diskuzi ohledně ochrany a ohrožení plazů. Součástí programu je setkání s kontaktním zvířetem. · Délka: 1,5 h

Poznej savce

Zaostřeno na velké i malé zástupce savců a jejich zajímavosti. Seznámíme se s morfologií, adaptacemi, etologií a ekologií savců. Zaměříme se na savce žijící v ČR a jejich ochranu. V programu pracujeme s přírodninami (lebky, kopyta, kůže).

 • Délka: 1,5 h

Svět pod lupou

„Pod lupu“ si vezmeme bezobratlé žijící (nejen) na území zooparku. Seznámíme se s jejich charakteristikami, vyzkoušíme si výzkum v terénu a některé zástupce si prohlédneme zblízka. Důraz je kladen také na ochranu a ohrožení jednotlivých druhů.

 • Délka: 1,5 h

Stará Ves

Čas vánoční

Délka trvání: 1:30 – 2:00 hod.
Začátek: expozice pluhů (v případě nepříznivého počasí roubenka)
Obsah: Seznámení se skanzenem. Povídání o dárcích pro děti – dřív a dnes, o vánočních bohoslužbách. Co to je tradice, advent kdo je to sv. Mikuláš a kdo byli tři králové, jak se k nám domů dostaly betlémy. Vánoční tradice – trénink na Štědrý večer, vánoční kouzlení a pověry. Jak vznikaly koledy, co pro nás znamenají dnes a která je ta nejstarší. Vánoční dílnička.

Děti vždycky pomáhaly

Délka trvání: 1:30 hod.
Začátek: mlýn
Obsah: Seznámení se skanzenem, historie regionu, prohlídka mlýna a statku , řemesla Krušnohoří
Zametání podlahy a zápraží, větrání peřin a stlaní, sekání a řezání dříví, nošení vody a kydání hnoje u ovcí, sekání a hrabání trávy, práce na zahradě, dětské hry.

Od šišky ke hračce

Délka trvání: 1:30 hod.
Začátek: větrný mlýn
Obsah: Seznámení se skanzenem a jeho historie, dřeviny ve skanzenu, historie lesů v Krušnohoří a řemesel s tím spojených (plavení dříví, tesařina, truhlařina, stolařina, aj.), řemesla Krušnohoří – zaměření na výrobu dřevěných hraček, architektura a použití dřeva, ze semínka k dospělému stromu, plavení dříví, historické nástroje a techniky k opracování dřeva, Seiffen – světové město dřevěných hraček, dětské nářadí a nástroje v historii,možnost vyzkoušet si práci se dřevem – zatloukání hřebíků, řezání, broušení, výroba zvířátka – reiffentier.

Pohádky ovčí babičky

Délka trvání: 1:00 až 1:30 hod.
Začátek: roubenka
Obsah: Seznámení se skanzenem, historie regionu, řemesla Krušnohoří – zaměřeno na expozici tkalcovství a přadláctví, zpracování surové ovčí vlny, lnu a konopí – ukázky, předení vlny

Obsah programu a způsob prezentace se upravuje podle věku cílové skupiny.

Pohodový skanzen

Délka trvání: Od 1:00 hod., max 6:00 hod.
Skupiny: min. 10 osob
Začátek: statek

Obsah: Seznámení se skanzenem, historie regionu, prohlídka skanzenu (rybník, kaplička, roubenka, mlýn, venkovní expozice historických zemědělských strojů), louky v centru skanzenu a odpočinkové místo před roubenkou: Hry pro děti (špaček, kuličky, guma, válení sudů, koně), didaktické hry pro děti a dospělé. Opékání buřtů nebo grilování (možno zapůjčit stoly a lavice, k dispozici nádoby na odpadky, dřevo na oheň)

Cena: 120 Kč/ osoba + vstupné
Pozn.: doporuč. duben až říjen s přihlédnutím k aktuálnímu počasí
Obsah programu a způsob prezentace se upravuje podle věku cílové skupiny.