VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK
CHOMUTOV, příspěvková organizace


UNIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD    EVROPSKÁ ASOCIACE ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD A AKVÁRIÍ    SVĚTOVÁ ASOCIACE ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD A AKVÁRIÍ    EUROASIJSKÁ ASOCIACE ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD A AKVÁRIÍ