Výukové programy
pro 1. stupeň ZŠ

Kaštánek vypráví

Cílová skupina: 1. – 5. třída
Délka programu: 120 min
Cena: 30 Kč/žák
Místo: zoopark (terén)
Program probíhá od května do října.
Zábavnou formou se žáci seznámí se životem stromů od semínka po pařez. Během programu si vysvětlíme rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy, proč jsou stromy důležité, komu poskytují úkryt a jak je chráníme. Podíváme se také do sadu jedlých kaštanů v zooparku, který pochází z druhé poloviny 17. století a je jedním z nejvýznamnějších sadů v České republice.

Jsem bezobratel

Cílová skupina: 3. – 5. třída
Délka programu: 90 min
Cena: 30 Kč/žák
Místo: zoopark (terén)
Program probíhá od dubna do října.
Žákům představíme bezobratlé živočichy. Názorně si ukážeme stavbu jejich těla a prozkoumáme vnitřní ústrojí. Zjistíme, kde se pohybují, jakým způsobem se rozmnožují a naučíme se rozeznávat jednotlivé skupiny hmyzu. Vysvětlíme si také význam hmyzu pro člověka. Během programu si žáci osahají a prohlédnou preparáty bezobratlých živočichů, které jsou přizpůsobeny výuce (zalité v pryskyřici).

Ptačí svět

Cílová skupina: 1. – 5. třída
Délka programu: 120 min
Cena: 30 Kč/žák
Místo: zoopark (terén)
Program probíhá od května do října.
Žáci proniknou do ptačího světa a vysvětlíme si, co obnáší život ptáků od ukončení letu přes stavbu hnízda až po krmení mláďat. Ukážeme si ptáky, kteří žijí u nás, a naučíme se je poznávat podle vzhledu a zpěvu. V zooparku žije více než padesát druhů ptáků, vyrazíme za nimi a popíšeme si společné znaky a zároveň specifické vlastnosti jednotlivých druhů. K dispozici máme také různé ptačí lebky a pera, které si žáci osahají a pokusí se určit, komu patří.

Svět mravenců

Cílová skupina: 1. – 5. třída
Délka programu: 120 min
Cena: 30 Kč/žák
Místo: ekocentrum (učebna + terén)
Program probíhá od května do října.
Nový výukový program žákům přiblíží pozoruhodné vztahy ve světě mravenců. Navštívíme krásné mraveniště v lese, kde mravence můžeme pozorovat v akci. Systém podzemních chodeb si ukážeme v mravenčím akváriu, kde jsou dobře viditelné. Dozvíme se, jaké druhy tohoto blanokřídlého hmyzu můžeme v ČR najít. Zároveň si zopakujeme vývojová stádia hmyzu a prakticky si vyzkoušíme, jak se cítí zakuklená larva.

Probouzení jara se zvířátky

Cílová skupina: 1. – 2. třída
Délka programu: 90 min
Cena: 30 Kč/žák
Místo: škola (interaktivní program, s nímž přijedeme k vám do školy)
Program probíhá od února do dubna.
Žáci na začátku programu dostanou lupu, kterou budou prozkoumávat spoustu přírodnin rozprostřených kolem (kůži z ježka, medvěda, srnce, norka či divokého prasete, dále ptačí pera, pštrosí vejce, kostru ryby a žáby zalité v pryskyřici, stopy, parohy, rohy, vosí hnízdo atd.). Po prohlídce si o nich jednotlivě povíme. Naučíme se říkanku, během které si zopakujeme vývojová stádia, procvičíme si tělo, pak ‚nakrmíme‘ zvířata. Zároveň se žáci naučí poznávat plodiny, které mohou vidět na poli, a přiřadí k nim správné názvy. Rozdělíme si a ukážeme také jednotlivé druhy stop, které lze v přírodě zahlédnout. Na konci výuky si probereme a ukážeme zvířata, která můžeme v lese během roku potkat. Děti dostanou malou pozornost na rozloučenou.

Výukový program na míru

Je možné domluvit výukový program, při kterém společně naplánujeme trasu podle vašeho času a priorit. Vyberte si u nás zvířata, která chcete vidět, poslechnout si o nich zajímavosti a výklad.

Program je možné domluvit po celý rok.

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu