Výukové programy
pro 2. stupeň ZŠ

Stromy a jejich život

Cílová skupina: 6. – 9. třída
Délka programu: 120 min
Cena: 30 Kč/žák
Místo: skanzen Stará Ves (terén), zoopark (terén)
Program probíhá od května do října.
Žáky zavedeme do našeho sadu jabloní, kde se zábavnou formou seznámí se životem stromů od semínka po pařez. Během programu si vysvětlíme rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy, proč jsou stromy důležité, komu poskytují úkryt a jak je chráníme. Ukážeme si, jak pečovat o ovocné stromy, jaké jsou varianty řezů a roubování. Zavítáme také do zooparku, kde se podíváme do unikátního sadu jedlých kaštanů. Pochází z druhé poloviny 17. století a je jedním z nejvýznamnějších sadů v České republice. Program je obohacen také o komentovanou prohlídku zooparku.

Kaštanka

Svět mravenců

Cílová skupina: 6. – 9. třída
Délka programu: 120 min
Cena: 30 Kč/žák
Místo: ekocentrum (učebna + terén)
Program probíhá od května do října.
Nový výukový program žákům přiblíží pozoruhodné vztahy ve světě mravenců. Navštívíme krásné mraveniště v lese, kde mravence můžeme pozorovat v akci. Systém podzemních chodeb si ukážeme v mravenčím akváriu, kde jsou dobře viditelné. Dozvíme se, jaké druhy tohoto blanokřídlého hmyzu můžeme v ČR najít. Zároveň si zopakujeme vývojová stádia hmyzu a prakticky si vyzkoušíme, jak se cítí zakuklená larva.

Ptačí svět

Cílová skupina: 6. – 9. třída
Délka programu: 120 min
Cena: 30 Kč/žák
Místo: zoopark (terén)
Program probíhá od května do října.
Žáci proniknou do ptačího světa a vysvětlíme si, co obnáší život ptáků od ukončení letu přes stavbu hnízda až po krmení mláďat. Ukážeme si ptáky, kteří žijí u nás, a naučíme se je poznávat podle vzhledu a zpěvu. V zooparku žije více než padesát druhů ptáků, vyrazíme za nimi a popíšeme si společné znaky a zároveň specifické vlastnosti jednotlivých druhů. K dispozici máme také různé ptačí lebky a pera, které si žáci osahají a pokusí se určit, komu patří.

Chci pracovat v zoo

Cílová skupina: 6. – 9. třída
Délka programu: 120 min
Cena: 30 Kč/žák
Místo: zoopark (terén)
Program probíhá celý rok.
Tento výukový program pomůže zformovat představu žáků o volbě povolání. Seznámí je se základní organizační strukturou Zooparku Chomutov a možnostech uplatnit při práci u nás velkou škálu vzdělání. Žáci také zjistí, že je to práce spojená s příjemným prostředím a možnostmi osobního rozvoje

Výukový program na míru

Je možné domluvit výukový program, při kterém společně naplánujeme trasu podle vašeho času a priorit. Vyberte si u nás zvířata, která chcete vidět, poslechnout si o nich zajímavosti a výklad.

Program je možné domluvit po celý rok.

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu