Výukové programy
pro školáky

Jsem bezobratel

Žákům představíme zástupce nejpočetnější skupinu zvířat, a to bezobratlých.
Zástupce bezobratlých si děti prohlédnou zblízka a osahají.

Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Na návštěvě u sociálního hmyzu

Během návštěvy u mravence černolesklého a u včely medonosné se společně s žáky pokusíme proniknout do společenství sociálního hmyzu. Sáhli jste si někdy na mravenčí hnízdo? Řekneme si, co mají mravenci a včely přes den na práci, a jak mají rozdělené úkoly.

Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Jak zatočit s odpady?

Program zábavnou formou upevňuje v žácích kladný postoj ke třídění odpadu a recyklaci. Žáci se dozvědí, co se děje s odpadem po vyhození do kontejneru. Také si povíme, co je to recyklace a jaké předměty můžeme vyrobit z recyklovaného materiálu.

Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5.)

Ptačí svět

Pronikneme do ptačího světa a vysvětlíme si, co obnáší ptačí život od učení letu, přes stavbu hnízda, po krmení mláďat. Víte, jaký je rozdíl mezi datlem a strakapoudem? Ukážeme si ptáky, kteří žijí u nás a naučíme se je poznávat podle vzhledu a zpěvu.

Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Tajemství vodních zvířat

Tentokrát se zaměříme na vodní organismy. Povíme si, které druhy bychom ve vodě našly, a jak se vodě přizpůsobily. Znáte rozdíly mezi tuleněm a lachtanem? Mohou se ve volné přírodě spolu potkat? Součástí programu je průzkum terénu a přímý kontakt se zvířaty, které si děti mohou osahat.

Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Cesta kolem světa

Vydáme se poznávat svět. Ukážeme si, jak umí být rozmanitý a najdeme, co mají jednotlivé země a národy s námi společného a v čem se naopak vzájemně lišíme. Povíme si, jak se dělí svět na kontinenty a jaký je v něm poměr vody.

Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Plazí se plazi?

Výukový program zaměřený na skupinu plazů. Povíme si, proč je slepýš ještěrka. Vyzkoušíme, zda jsou hadi slizcí a ukážeme si, jak dlouhý ocas má korálovka. Žáci se dozvědí řadu zajímavostí, naučí se básničku a na závěr si něco vytvoří. Zástupce si děti prohlédnou zblízka a osahají.

Délka: 1 h (1. – 2. třída); 1,5 h (3. – 5. třída)

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu