Skanzen

Stará Ves

Ukázkou historie a způsobu života obyvatel Krušnohoří je soubor staveb ve Staré Vsi. Stavby a jejich okolí jsou vybaveny dobovými předměty. Dominantou je funkční větrný mlýn holandského typu. Roubená stavba zve k návštěvě stálých expozic řemesel typických pro Krušnohoří, jimiž jsou zejména výroba dřevěných hraček, krajkářství, včelařství a mnohé další. Statek nabízí komplexní pohled na tradiční venkovský život rodiny a na běžné práce v hospodářství i v domě. Skutečnými raritami jsou exponáty břízy ojcovské, která patří mezi nejpřísněji chráněné rostliny, a jabloňový sad, který vyrostl ze štěpů starých odrůd posbíraných v již zaniklých vesnicích regionu. Ve Staré Vsi probíhají celý rok akce přibližující dřívější způsob života, zvyky našich předků, lidové tradice a dovednosti starých řemeslníků.

Stará Ves je otevřena každý den a je přístupná v rámci jednotného vstupného do zooparku. Podrobné informace mohou návštěvníci získat z materiálů připravených na pokladnách zooparku nebo v rámci prohlídek s průvodcem, které začínají na statku ve Staré Vsi vždy v 10, 12, 14 a 16 hodin, popř. v individuálně dohodnutých časech.

Mimořádné prohlídky a výukové programy ve Staré Vsi lze sjednat na tel.: 608 563 675.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 
 
mlyn
roubenka
statek1
porohlidky_vsi1

Na projekt Centrum krušnohorského lidového umění, který byl realizován v rámci programu Cíl 3 na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, navazuje nový projekt MARKETINGOVÁ PROPAGACE PARTNERSKÝCH MĚST ANNABERG-BUCHHOLZ A CHOMUTOV.

cklu_partneri
eu_a_cil
mapa