Kampaně

Chomutovský zoopark se připojil ke kampani Ukradená divočina, kterou v létě společně spustily Zoologická zahrada Ostrava a záchranný program Kukang. Je zaměřená na problematiku ilegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat. Jedná se o první komplexní kampaň v České republice poodkrývající přehlížená fakta ilegálního obchodu s divokými zvířaty a částmi jejich těl na území ČR i v celé Evropě. Kampaň získala i záštitu Ministerstva životního prostředí ČR.

Na problematiku odkazuje série sugestivních fotografií hned ve vstupní chodbě zooparku (restaurace Tajga). Každá poukazuje na jeden z mnoha problémů, kterého se ilegální obchod se zvířaty a jejich částmi těl týká, včetně informace o odhadovaném rozsahu daného problému. Zajímavostí je, že všechny exempláře nebo části zvířat na fotografiích, jako je slonovina, nosorožčí rohy či kožešiny kočkovitých šelem byly zabaveny kontrolními orgány v České republice. Doprovázeny jsou výstražným heslem „Kupuješ? I ty máš krvavé ruce!“. Jak k tomu podotkla ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová, fotografie budou k vidění až do jara příštího roku.

Ilegální obchod se zvířaty se může zdát být problémem pouze afrických či asijských zemí, ve skutečnosti jsou však do něj velmi často zapojeni i Evropané včetně mnoha občanů České republiky. Zabavení exemplářů zvířat nebo částí jejich těl přímo na území České republiky nejsou ničím výjimečným, a to i navzdory nezměrné vynalézavosti pašeráků. „Je to jako boj s chobotnicí. Useknete jedno chapadlo a objeví se další. Někdy má člověk absolutní pocit bezmoci a vzteku, ale musíme se snažit s tím bojovat, nemůžeme si dovolit selhat,“ popisuje Pavla Říhová z České inspekce životního prostředí.

Po obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi je ilegální obchod s divokými zvířaty a částmi jejich těl (tzv. „wildlife trafficking“) jedním z nejlukrativnějších ilegálních obchodů na světě. Mnohdy je obchod s divokými zvířaty spojen i s další organizovanou trestnou činností – prodej slonoviny například financuje činnost mnohých teroristických skupin. Zároveň se jedná o jednu z největších hrozeb pro světovou biodiverzitu, tedy druhovou rozmanitost, neboť mnoho volně žijících druhů živočichů i rostlin se vinou vzrůstající poptávky a pytláctví dostalo na pokraj vyhubení.

Hlavním nástrojem nové unikátní kampaně jsou osvětové webové stránky www.ukradenadivocina.org. Věnují se komplexní problematice ilegálního obchodu – jednak ukazují nejčastěji obchodované druhy, jednak představují hlavní důvody tohoto obchodu, mezi které patří například tradiční čínská medicína, obchod s domácími mazlíčky, obchod se suvenýry a další.

„Ukradená divočina” vznikla na základě mnohaletých zkušeností vedoucí Oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí Pavly Říhové, ve spolupráci s ředitelem Zoo Ostrava Petrem Čolasem, terénním zoologem Zoo Ostrava a vedoucím záchranného programu Kukang Františkem Příbrským, terénní zooložkou Zoo Olomouc a fotografkou Lucií Čižmářovou a dalšími členy týmu. Záštitu nad kampaní Ukradená divočina se rozhodlo převzít Ministerstvo životního prostředí v čele se svým ministrem a 1. místopředsedou vlády České republiky Richardem Brabcem.

2.SÉRIE

Chomutovský zoopark se aktivně zapojil do kampaně,, kterou Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) vyhlásila na své výroční konferenci, jedná se o  kampaň s názvem „Silent forest“, neboli Ztichlý les. Vůbec poprvé se v ní zoologické zahrady věnují skupině ptáků. Jak napovídá podtitul kampaně, konkrétní oblastí, na kterou se ochranářské aktivity zaměřují, jsou pěvci jihovýchodní Asie. Velká část druhů pěvců v této oblasti se totiž ocitá v krizi. Jejich početní stavy klesají zejména v důsledku odchytu pro chov v klecích a za účelem soutěží. Ty jsou v tomto regionu silně kulturně zakořeněny a jsou s nimi spojené také velké výhry.

Symboly kampaně se stalo 6 druhů pěvců – majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi), loskuták velký (Gracula robusta), kraska krátkoocasá (Cissa thalassina), sojkovec dvoubarvý (Garrulax bicolor), bulbul korunkatý (Pycnonotus zeylanicus) a šáma bělořitná (Kittacincla malabarica).

Cílem kampaně:

 • zvýšit povědomí o problematice úbytku pěvců nejen v rámci komunity zoologických zahrad, ale hlavně u široké veřejnosti
 • získat finanční prostředky na různé projekty, mající za cíl zabránit vyhynutí ohrožených druhů ptáků v této části světa
 • poskytnout nápady a informace, aby se v zoologických zahradách umožnilo environmentální vzdělávání o dané problematice
 • poskytnout odborné znalosti, rady a pracovní síly na podporu záchranných programů v lidské péči a s tím spojenými výzkumnými aktivitami
 • podporovat výzkumné podněty zaměřené na zlepšení vědeckých základů repatriačních programů.

Na roky 2016 – 2017 vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) kampaň s názvem Let it grow, do které se chomutovský zoopark rovněž zapojil a výukovým programem „Biodiverzita to jsme my“. V této kampani se poprvé spojily tři velké evropské organizace. Kromě EAZA to jsou Evropská síť vědeckých center a muzeí – European network of science centres and museums (Ecsite) a Mezinárodní organizace botanických zahrad – Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Jejich snahou je společně poukázat na ohrožení biodiverzity v původních evropských ekosystémech.

Cíle kampaně

 • Zvýšit povědomí veřejnosti o tom, co je to biodiverzita a proč je důležitá její ochrana pro udržení stabilních ekosystémů i pro existenci člověka.
 • Inspirovat skupiny a jednotlivce ke zřízení „kousku živé přírody“ ve svém okolí.
 • Monitorovat stav biodiverzity napříč Evropou a podporovat její zachování nebo zlepšení přírody.

Smyslem kampaně je zvýšení informovanosti veřejnosti, ale i organizací a podnikatelského sektoru v Evropě o rozmanitosti evropské přírody a nebezpečích, která jí v dusledku lidské činnosti hrozí. Během kampaně evropské zoologické zahrady upozorňují na skutečnost, že i evropské ekosystémy (nejen ty mimoevropské jako deštné pralesy) čelí ohrožení, podporují ochranu místní biodiverzity. Zvyšují také zájem široké veřejnosti o okolní prostředí a zapojují ji do místních měření biologické rozmanitosti po celém kontinentu. Poskytují inspiraci k jednoduchým, ale účinným krokům, jak se na zachování a zvyšování místní biodiverzity podílet. K ochraně biodiverzity pomáhá také Úmluva o biologické rozmanitosti AICHI (Biological Diversity’s AICHI).

Většina českých a slovenských zahrad se do kampaně zapojila a snaží se, aby se jejich návštěvníci dozvěděly o rozmanitosti evropské fauny a flóry, o tom, co ji ohrožuje. Z ruzných materiálu a během akcí se dozvědí i to, jak mohou zlepšit situaci ve svém okolí.

Chomutovský zoopark se zapojil do kampaně pořádané Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) s názvem „Od pólu k pólu“.
Cílem je zvýšit povědomí o každodenních činnostech lidí, které nepříznivě ovlivňují svět kolem nás. Kampaň všechny vyzývá, abych šetřili vodou, kupovali sezónní potravy vypěstované v našem regionu, a tím podpořili místní zemědělce a zároveň snížili emise skleníkových plynů způsobené dovozem výrobků. Dále poukazuje na problematiku nadměrné dopravy, která škodí našemu ovzduší, stejně jako výroba energií bez použití obnovitelných zdrojů. Znovu se zde zmiňuje neutichající téma palmového oleje, jež je obsaženo asi v polovině potravinářských výrobků (sušenky, zmrzliny, chipsy, čokolády, pečivo, tuky na smažení, margaríny) a využívá se i v kosmetice (mýdla, šampóny, krémy, rtěnky). Palmový olej patří k nejlevnějším a nejméně zdravým olejům. Pěstování palmy olejné jsou devastovány deštné pralesy v jihovýchodní Asii. O domov zde přichází stovky živočišných druhů jako například orangutani a nosorožci. Jednou z dalších problematik, kterou se kampaň zabývá, jsou zbytečné odpady, kterých člověk za rok vyprodukuje zhruba 300 kg. Ty dále pokračují na skládky nebo do moře, kde se stávají pastí pro zvířata. Mohou se o ně zranit a připomínají jím potravu. Želvy tak konzumují plastové sáčky v domnění, že se jedná o medúzy.
Měli bychom se zamyslet a dobře vážit své činy, které mohou mnoho změnit.

Pomoci může každý z nás.
Jeden malý čin dokáže mnoho, stačí si jen vybrat:

 • Nosme vlastní tašku na nákup
 • Používejme výrobky z recyklovaného materiálu
 • Vypínejme elektrické spotřebiče
 • Využívejme hromadnou dopravu
 • Jezděme na kole nebo choďme pěšky
 • Jezme sezónní zeleninu a ovoce vypěstované v našem kraji
 • Zastavujme vodu při čištění zubů a holení
 • Používejme výrobky bez obsahu palmového oleje

Velká zvířata mají málo prostoru. Připojte se co nejdříve a pomozte se záchranou klenotů jihovýchodní Asie

Chomutovský zoopark se i v tomto roce zapojuje do kampaňových aktivit organizace EAZA (Evropská asociace zoo a akvárií). Zaměřili jsme se zejména na problematiku palmového oleje, připravili jsme výukový program a tuto problematiku prezentovali rovněž na akci ke Dni Země.

I pro rok 2012 pokračuje EAZA v sérii pravidelných kampaní za ochranu přírody tradičním zjišťováním nejnutnějších celosvětových potřeb v této oblasti. Kampaň je poprvé společným dílem EAZA a komise IUCN pro přežití druhů (SSC IUCN). Jihovýchodní Asie je jedním z regionů s nejvyšší biodiverzitou na Zemi. Je obydlena druhy, které patří mezi ty nejznámější a nejobdivovanější na celé planetě. Jsou jimi například tygr sumaterský, slon indický a orangutan. Kampaň se však zaměří na některé z poněkud tajuplnějších druhů, jež se vyskytují v různých biotopech této oblasti, přičemž zdůrazňuje naši příležitost zajistit budoucnost i těmto tvorům.

Cílem kampaně jsou velké druhy této oblasti, vedené v Červené knize ohrožených druhů jako kriticky ohrožené či ohrožené. V době spuštění kampaně to čítá 162 druhy z asi 51 taxonomických čeledí napříč třídami ryb, plazů, ptáků i savců. Ty naši pomoc potřebují nejvíce. Tato nesmírná druhová škála zvířat žijících ve vodě i na souši skýtá možnost aktivního zapojení všem členů EAZA, a to včetně specializovaných zařízení jako akvárií a jiných, pro které je někdy zapojení jejich chovů do kampaně problematické. Každý z členů pečuje alespoň o jeden z určených 162 druhů, či druh blízce příbuzný z této oblasti, kterého lze využít jako zástupce jeho vzácnějšího příbuzného.

Symbolem letošní kampaně se stala saola – téměř mystické zvíře, které bývá nazýváno asijským jednorožcem. Z hlediska kampaně EAZA je to volba naprosto unikátní, neboť se jedná o živočicha, kterého nechová nikdo v Evropě a vlastně ani na světě. I další druhy v rámci našich předem vybraných projektů nejsou nijak známé, nicméně se jedná o zvířata, která nelze než obdivovat, jako je pangas velký, zoborožec žlutobradý či krokodýl siamský.

Smyslem kampaně je i zvýšení informovanosti veřejnosti, organizací i podnikatelského sektoru v Evropě o úžasných, avšak ohrožených živočišných druzích jihovýchodní Asie. Chce také ukázat, jak lze ochranářské problémy ovlivnit chováním spotřebitelů v Evropě. Nejdůležitější však je účel kampaně – shromáždit z výtěžku kampaňových akcí (konaných v zapojených evropských zoo a akváriích) nejméně 750 000 Euro na vytvoření fondu na financování projektů ochrany druhů, které v této oblasti žijí.

Těchto  750 000 € bude použito na přímé financování ochrany přírody. Toto je však pouze jeden z ochranářských přínosů – dalšími dvěma jsou příležitost vzdělávat širokou veřejnost zemí Evropské unie v otázce kritického stavu vymírání, jemuž čelí velké druhy zvířat jihovýchodní Asie, a také vedení politického dialogu s ES či EU a případně i jinými organizacemi, jako např. ASEAN. Návaznými přínosy mohou být zvýšení zapojení institucí EAZA v oblasti ochrany vysoce ohrožených druhů jihovýchodní Asie ex situ a podobně.

České a slovenské zoologické zahrady sdružené v UCSZOO se do kampaně aktivně zapojí a budou se snažit, aby se jejich návštěvníci dozvěděli o divech živočišné říše v tomto koutě světa, i o tom, jak jejich úděl zlepšit.
Děkujeme za podporu.

Cílem kampaně je získat v Evropě 750 000 € na přímé financování ochrany přírody. Toto je však pouze jeden z jejích ochranářských přínosů – dalšími dvěma jsou příležitost vzdělávat širokou veřejnost zemí Evropské unie v otázce kritického stavu vymírání, jemuž čelí velké druhy zvířat jihovýchodní Asie, a také vedení politického dialogu s ES či EU a případně i jinými organizacemi, jako např. ASEAN. Návaznými přínosy mohou být zvýšení zapojení institucí EAZA v oblasti ochrany vysoce ohrožených druhů jihovýchodní Asie ex situ a podobně.

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu