Kampaně

KAMPAŇ OD PÓLU K PÓLU

Podkrušnohorský zoopark Chomutov se zapojil do kampaně pořádané Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) s názvem „Od pólu k pólu“.
Cílem je zvýšit povědomí o každodenních činnostech lidí, které nepříznivě ovlivňují svět kolem nás. Kampaň všechny vyzývá, abych šetřili vodou, kupovali sezónní potravy vypěstované v našem regionu, a tím podpořili místní zemědělce a zároveň snížili emise skleníkových plynů způsobené dovozem výrobků. Dále poukazuje na problematiku nadměrné dopravy, která škodí našemu ovzduší, stejně jako výroba energií bez použití obnovitelných zdrojů. Znovu se zde zmiňuje neutichající téma palmového oleje, jež je obsaženo asi v polovině potravinářských výrobků (sušenky, zmrzliny, chipsy, čokolády, pečivo, tuky na smažení, margaríny) a využívá se i v kosmetice (mýdla, šampóny, krémy, rtěnky). Palmový olej patří k nejlevnějším a nejméně zdravým olejům. Pěstování palmy olejné jsou devastovány deštné pralesy v jihovýchodní Asii. O domov zde přichází stovky živočišných druhů jako například orangutani a nosorožci. Jednou z dalších problematik, kterou se kampaň zabývá, jsou zbytečné odpady, kterých člověk za rok vyprodukuje zhruba 300 kg. Ty dále pokračují na skládky nebo do moře, kde se stávají pastí pro zvířata. Mohou se o ně zranit a připomínají jím potravu. Želvy tak konzumují plastové sáčky v domnění, že se jedná o medúzy.
Měli bychom se zamyslet a dobře vážit své činy, které mohou mnoho změnit.

Pomoci může každý z nás.
Jeden malý čin dokáže mnoho, stačí si jen vybrat:

  • Nosme vlastní tašku na nákup
  • Používejme výrobky z recyklovaného materiálu
  • Vypínejme elektrické spotřebiče
  • Využívejme hromadnou dopravu
  • Jezděme na kole nebo choďme pěšky
  • Jezme sezónní zeleninu a ovoce vypěstované v našem kraji
  • Zastavujme vodu při čištění zubů a holení
  • Používejme výrobky bez obsahu palmového oleje

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu