Kariéra

Vypsané pracovní pozice:

Zoopark Chomutov, p. o., Přemyslova 259, 430 01 Chomutov, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní.

Platové zařazení: platové zařazení do 9. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. + osobní ohodnocení

Požadované znalosti a dovednosti:

 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
 • znalost zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zkušenosti s příspěvkovými organizacemi výhodou
 • praxe v účetnictví min. 3 roky
 • znalost práce na PC (MS Office – zejména MS Excel, Word)
 • schopnost samostatné i týmové práce, samostatného rozhodování a řešení problémů, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, odolnost vůči stresu, analytické myšlení
 • trestní bezúhonnost

Náplň práce (příklady požadovaných prací):

 • účtování přijatých a vydaných faktur
 • účtování interních dokladů včetně přípravy podkladů k účtování
 • sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti
 • vedení evidence a účtování pokladny
 • zpracování daňových přiznání DPH
 • spolupráce na kvartálních a ročních závěrkách organizace, při kontrolách s Finančním úřadem, auditory a dalšími kontrolními orgány
 • sledování změn účetních a daňových předpisů

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou s možností prodloužení. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Nástup: dohodou

Místo výkonu práce: Chomutov.

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • stravovací kupony v nominální hodnotě 90 Kč
 • poukázky pro nákup rekreačních, sportovních, kulturních, vzdělávacích a zdravotních aktivit
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • podpora profesního rozvoje
 • další zaměstnanecké výhody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Motivační dopis a životopis zasílejte na e-mailovou adresu: personalistika@zoopark.cz

Informujeme vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Zoopark Chomutov, p. o., IČ: 00379719, se sídlem Přemyslova 259, 430 01 Chomutov, zpracovávat vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na pozici účetní.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnujících vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, dosažené vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracovávání vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy vás dále informujeme, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a není ze zákona povinné, máte právo na přístup k vašim osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se můžete obrátit se stížností.

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu