Výběrová
řízení

Zoopark Chomutov, p. o.

vyhlašuje ve smyslu ust. § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA PRONÁJEM BUDOVY RESTAURACE “U PRATURA” CHOMUTOV 

PRO PROVOZOVÁNÍ HOSTINSKÉ ČINNOSTI A UBYTOVACÍCH SLUŽEB

Dokumenty ke stažení:

P0_Vyhlášení veřejné soutěže
P1_Tabulka ceny nájmu
P2_Nájemní smlouva
P3_Krycí list nájem
P4_Základní způsobilost

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu