Výběrová
řízení

Zoopark Chomutov, p. o.

vyhlašuje ve smyslu ust. § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ (7 PRODEJNÍCH STÁNKŮ) v areálu Kamencového jezera za účelem zajištění občerstvení návštěvníků

 

Dokumenty ke stažení:

P0 Vyhlášení veřejné soutěže
P1 Cenová nabídka
P2 Návrh Smlouvy o najmu prostoru sloužícího k podnikání
P3 Čestné prohlášení
P4 Stánky

Zoopark Chomutov, p. o.

vyhlašuje ve smyslu ust. § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA NÁJEM POZEMKŮ ZA ÚČELEM VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU AREÁLU ADVENTURE GOLFU

 

Příloha P6 – Zákres vymezeného území s výškopisem ve formátu *.dwg zašleme na vyžádání emailem.

Dokumenty ke stažení:

PO_Vyhlášení veřejné soutěže (003).pdf – KJ
P1_Tabulka cena nájmu
P2_Nájemní smlouva
P3_ČP O ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI (vzor)
P4_KRYCÍ LIST_NÁJEM
P5_Zákres vymezeného území s výškopisem
P7_Koordinační situace – nová vrátnice a vjezd do kempu

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu