Výběrová
řízení

Zoopark Chomutov, p. o.

vyhlašuje ve smyslu ust. § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ HOSTINSKÉ ČINNOSTI V RESTAURACI “DŘEVÁK” 

 

Dokumenty ke stažení:

P0_Vyhlášení veřejné soutěže
P1_Tabulka ceny nájmu
P2_Smlouva o nájmu
P3_ČP o základní způsobilosti
P4_Krycí list

Zoopark Chomutov, p. o.

vyhlašuje ve smyslu ust. § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA PRONÁJEM PŮJČOVNY LODIČEK, ŠLAPADEL A PADDEBOARDŮ

v areálu Kamencového jezera

Dokumenty ke stažení:

PO_Vyhlášení veřejné soutěže
P1_Krycí list nabídky
P2_Nájemní smlouva

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu