Výběrová
řízení

Zoopark Chomutov, p. o.

vyhlašuje ve smyslu ust. § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA NÁJEM BUDOVY RESTAURACE „U PRATURA“ CHOMUTOV PRO PROVOZOVÁNÍ HOSTINSKÉ ČINNOSTI A UBYTOVACÍCH SLUŽEB

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu