Výběrová
řízení

Zoopark Chomutov, p. o.

vyhlašuje ve smyslu ust. § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍ K PODNIKÁNÍ 

(6 PRODEJNÍCH STÁNKŮ) v areálu Kamencového jezera 

Dokumenty ke stažení:

P0_Vyhlášení veřejné soutěže
P1_Cenová nabídka
P2_Návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
P3_Čestné prohlášení
P4_Stánky

Doplňující podmínky k veřejné soutěži:

PO – Veřejná soutěž – doplnění podmínek
P1 – Cenová nabídka
P4 – Stánky

 

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu