Ohrožené
druhy

Česky nazývaný Evropský záchovný program, je společný projekt evropských zoologických zahrad, jehož podstatou je spolupráce při chovu některých ohrožených druhů zvířat. Jeho činnost zajišťuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Každý EEP má koordinátora (někoho se zvláštním zájmem a znalostmi daného druhu, který pracuje v zoo nebo akváriu EAZA). Je mu nápomocen Výbor pro druhy. Koordinátor má mnoho úkolů, které musí splnit, například shromažďování informací o stavu všech zvířat druhu, za něž je v zoologických zahradách a akváriích EAZA odpovědný, a produkuje plemennou knihu, provádí demografické a genetické analýzy a produkuje plán budoucího řízení tohoto druhu. Společně s Výborem pro druhy se každoročně vydávají doporučení, která zvířata by měla plemeno nebo neprodukovat, která by jednotlivá zvířata měla jít z jedné zoo do druhé.

ESB (European Studbook) je méně intenzivní než program EEP. Držitel plemenné knihy, který je zodpovědný za určité ESB, shromažďuje všechny údaje o porodech, úmrtích, transferech atd. Ze všech zoologických zahrad a akvárií EAZA, které daný druh uchovávají. Tato data jsou zapisována do speciálních počítačových softwarových programů, které umožňují chovatelům plemenných knih provádět analýzy populace tohoto druhu. Zoologické zahrady EAZA mohou požádat držitele plemenných knih o doporučení týkající se chovu nebo transferů. Shromažďováním a analýzou všech relevantních informací o druhu může chovatel plemenné knihy posoudit, zda se v zoologických zahradách a akváriích EAZA daří dobře, nebo zda je třeba dlouhodobě udržovat zdravou populaci.

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu