Poskytování
informací

Vnitřní oznamovací systém

https://zoopark.cz/uploads-files/2024/02/Vnitrni-oznamovaci-system.pdf

Povinně zveřejňované informace dle § 28a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/zoopark-chomutov-prispevkova-organizace

 

Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/metodika-pro-zrizovane-organizace-a-zverejnovani-navrhu-rozpoctu-a-rozpoctovych-vyhledu

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu