Výukové programy
pro základní školy

Výukový program na míru

Je možné domluvit výukový program, při kterém společně naplánujeme trasu podle vašeho času a priorit. Vyberte si u nás zvířata, která chcete vidět, poslechnout si o nich zajímavosti a výklad.

Program je možné domluvit po celý rok.

Kaštanka

Od semínka ke stromu

Cílová skupina: 1. – 2. třída
Délka programu: 45 – 60 min
Cena: 40 Kč/žák + vstupné dle ceníku
Místo: areál zooparku

Tento program seznámí děti s rozmnožováním rostlin, různými typy semen a jejich významem a vegetačními obdobími našich rostlin a stromů. Společně projdeme cestu od malého semínka až po lesního velikána, který poskytuje domov mnoha druhům živočichů. Součástí programu je prohlídka areálu zoo a sběr semen listnatých stromů.

V korunách stromů

Cílová skupina: 3. – 6. ročník
Délka programu: 45 – 60 min
Cena: 40 Kč/žák + vstupné dle ceníku
Místo: areál zooparku

Návštěvníci tohoto programu se seznámí s typickým tuzemským klimaxovým biotopem – lesem. Rozdělení lesů dle dřevin s praktickou ukázkou a zařazením je doplněno o ukázky typických lesních živočichů. Teoretická část je dovršena procházkou lesní oblastí areálu zooparku s návštěvou jednotlivých zvířecích druhů.

Zima v zoo

Cílová skupina: 2. – 6. ročníky ZŠ
Délka programu: 90 min.  (listopad – březen)
Cena: 40 Kč/žák + vstupné dle ceníku
Místo: areál zooparku

Program seznámí účastníky se zimním ročním obdobím a změnami, které v tomto období přicházejí. Od opadavých stromů přes zimní spánek savců, hibernaci obojživelníků a plazů, až k dokrmování zpěvného ptactva. Následuje procházka zimním areálem s ukázkou vybraných zvířat a jejich adaptace na zimu.

Život pod lupou

Cílová skupina: 4. – 6. ročníky ZŠ
Délka programu: 90 min.  (duben – září)
Cena: 40 Kč/žák + vstupné dle ceníku
Místo: areál zooparku

Tento program je zaměřen na třídu hmyzu a další bezobratlé živočichy tuzemské přírody. Program cílí na ekologii hmyzu, jeho významu pro ekosystémy a lidskou společnost. Výklad je zakončen praktickou ukázkou volně žijícího hmyzu v areálu zooparku a jeho určením.

Za pět minut dvanáct

Cílová skupina: 5. – 9. ročníky ZŠ + SŠ
Délka programu: 90 min.  (duben – září)
Cena: 40 Kč/žák + vstupné dle ceníku
Místo: areál zooparku

Program se věnuje tematice ohrožených druhů zvířat a jejich ochraně a na ni navázané problematice pytláctví, ilegálního obchodu, ztráty přirozeného prostředí a celkového vlivu lidské společnosti na planetu. Součástí programu je návštěva areálu, práce s pracovními listy a ukázka ochrany přírody.

Záhadná etologie

Cílová skupina: 5. – 9. ročníky ZŠ + SŠ
Délka programu: 150 min.
Cena: 40 Kč/žák + vstupné dle ceníku
Místo: areál zooparku

Program seznámí účastníky s vědním oborem etologie (chování zvířat). Součástí výuky je ukázka jednotlivých typů chování, sociální způsoby života vybraných druhů a ukázka využití etologie v praxi. Účastníky čeká výklad doplněný o praktické ukázky, procházka areálem a práce s pracovními listy.

Lidé a podnebí

Cílová skupina: 7. – 9. ročníky ZŠ + SŠ
Délka programu: 150 min.
Cena: 40 Kč/žák + vstupné dle ceníku
Místo: areál zooparku

Výukový program se zaměřuje na klimatické změny planety a jejich dopad na přírodu i člověka. Proč se klima mění, kdo se na tom nejvíce podílí a co s tím můžeme udělat my sami? Tyto i další otázky si společně zodpovíme.

Návštěva školy

Cílová skupina: 4. – 9. ročníky ZŠ
Délka programu: 60 min.
Cena: 40 Kč/žák
Místo: učebna školy

Zoopark také nabízí možnost návštěvy lektora přímo ve škole. Povídání je zaměřeno na zvířata z naší přírody i ze světa a soustředí se na nejpalčivější otázky environmentální výchovy. Součástí programu je také ukázka dovezených preparátů a prezentace nejzajímavějších zvířecích druhů z chomutovského zooparku. Téma je možné po domluvě upravit na probíranou látku

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu