Výukové programy
pro základní školy

Výukový program na míru

Je možné domluvit výukový program, při kterém společně naplánujeme trasu podle vašeho času a priorit. Vyberte si u nás zvířata, která chcete vidět, poslechnout si o nich zajímavosti a výklad.

Program je možné domluvit po celý rok.

Kaštanka

Rok v divočině

Cílová skupina: 1. – 2. třída
Délka programu: 45 – 60 min
Cena: 40 Kč/žák
Místo: areál zooparku

Program seznámí účastníky s nejběžnějšími zástupci tuzemské fauny a typickými biotopy české přírody.  Téma programu se zaměřuje na změny, které probíhají v přírodě během jednotlivých ročních období a sleduje organismy a jejich přizpůsobení jednotlivým částem roku.

Na venkovském dvorku

Cílová skupina: 1. – 2. třída
Délka programu: 45 – 60 min
Cena: 40 Kč/žák
Místo: statek + areál zooparku

Program je zaměřen na nejběžnější hospodářská zvířata, jejich chov a využití pro lidskou společnost. Následuje návštěva autentického statku v areálu zooparku včetně chovaných zvířat a jejich produktů. Výklad je doplněn o praktickou ukázku hospodářské výroby.

Zima v zoo

Cílová skupina: 2. – 6. ročníky ZŠ
Délka programu: 90 min.  (listopad – březen)
Cena: 40 Kč/žák
Místo: areál zooparku

Program seznámí účastníky se zimním ročním obdobím a změnami, které v tomto období přicházejí. Od opadavých stromů přes zimní spánek savců, hibernaci obojživelníků a plazů, až k dokrmování zpěvného ptactva. Následuje procházka zimním areálem s ukázkou vybraných zvířat a jejich adaptace na zimu.

Život pod lupou

Cílová skupina: 3. – 6. ročníky ZŠ
Délka programu: 90 min.  (duben – září)
Cena: 40 Kč/žák
Místo: areál zooparku

Tento program je zaměřen na třídu hmyzu a další bezobratlé živočichy tuzemské přírody. Program cílí na ekologii hmyzu, jeho významu pro ekosystémy a lidskou společnost. Výklad je zakončen praktickou ukázkou volně žijícího hmyzu v areálu zooparku a jeho určením.

V korunách stromů

Cílová skupina: 3. – 6. ročníky ZŠ
Délka programu: 90 min.  (duben – září)
Cena: 40 Kč/žák
Místo: areál zooparku

Návštěvníci tohoto programu se seznámí s typickým tuzemským klimaxovým biotopem – lesem. Rozdělení lesů dle dřevin s praktickou ukázkou a zařazením je doplněno o ukázky typických lesních živočichů. Teoretická část je dovršena procházkou lesní oblasti areálu zooparku s návštěvou jednotlivých zvířecích druhů.

Savci

Cílová skupina: 4. – 8. ročníky ZŠ
Délka programu: 90 min.
Cena: 40 Kč/žák
Místo: areál zooparku

Program seznámí účastníky s nejrozšířenější skupinou obratlovců – savci. Společně si ukážeme společné znaky, různorodost jednotlivých rodů a jejich přizpůsobení daným podmínkám. Součástí programu je také taxonomie a zařazení do systému. Celý program je zakončen praktickou ukázkou chovaných savců.

Za pět minut dvanáct

Cílová skupina: 5. – 9. ročníky ZŠ
Délka programu: 150 min.
Cena: 40 Kč/žák
Místo: areál zooparku

Program rozebírá tematiku ohrožených druhů zvířat a jejich ochranu a na ni navázanou problematiku pytláctví, ilegálního obchodu, ztráty přirozeného prostředí a celkového vlivu lidské společnosti na planetu. Součástí programu je návštěva areálu, práce s pracovními listy a ukázka ochrany přírody.

Záhadná etologie

Cílová skupina: 5. – 9. ročníky ZŠ + SŠ
Délka programu: 150 min.
Cena: 40 Kč/žák
Místo: areál zooparku

Program seznámí účastníky s vědním oborem etologie – chování zvířat. Součástí výuky je ukázka jednotlivých typů chování, sociální způsoby života vybraných druhů a ukázka využití etologie v praxi. Účastníky čeká výklad doplněný o praktické ukázky, procházka areálem a práce s pracovními listy.

Návštěva školy

Cílová skupina: 4. – 9. ročníky ZŠ
Délka programu: 60 min.
Cena: 40 Kč/žák
Místo: učebna školy

Zoopark také nabízí možnost návštěvy lektora přímo ve škole. Povídání je zaměřeno na zvířata z naší přírody i ze světa a soustředí se na nejpalčivější otázky enviromentální výchovy. Součástí programu je také ukázka dovezených preparátů a prezentace nejzajímavějších zvířecích druhů z chomutovského zooparku. Téma je možné po domluvě upravit na probíranou látku. I zde je cena 40Kč za účastníka ovšem připočítává se cena dopravy do školy.

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu