Výukové programy
pro 1. stupeň ZŠ

Na venkovském dvorku

Cílová skupina: 1. + 2. třída
Délka programu: 45 – 60 min.
Cena: 40 Kč/žák
Místo: statek + areál zooparku

Program je zaměřen na nejběžnější hospodářská zvířata, jejich chov a využití pro lidskou společnost. Následuje návštěva autentického statku v areálu zooparku včetně chovaných zvířat a jejich produktů. Výklad je doplněn o praktickou ukázku hospodářské výroby.

Rok v divočině

Cílová skupina: 1. – 2. třída
Délka programu: 45 – 60 min
Cena: 40 Kč/žák
Místo: areál zooparku

Program seznámí účastníky s nejběžnějšími zástupci tuzemské fauny a typickými biotopy české přírody.  Téma programu se zaměřuje na změny, které probíhají v přírodě během jednotlivých ročních období a sleduje organismy a jejich přizpůsobení jednotlivým částem roku.

Zima v zoo

Cílová skupina: 2. – 6. třída
Délka programu: 90 min
Cena: 40 Kč/žák
Místo: zoopark (terén)
Program probíhá od listopad – březen

Program seznámí účastníky se zimním ročním obdobím a změnami, které v tomto období přicházejí. Od opadavých stromů přes zimní spánek savců, hibernaci obojživelníků a plazů, až k dokrmování zpěvného ptactva. Následuje procházka zimním areálem s ukázkou vybraných zvířat a jejich adaptace na zimu.

Život pod lupou

Cílová skupina: 3. – 6. třída
Délka programu: 90 min
Cena: 40 Kč/žák
Místo: areál zooparku
Program probíhá od dubna do září

Tento program je zaměřen na třídu hmyzu a další bezobratlé živočichy tuzemské přírody. Program cílí na ekologii hmyzu, jeho významu pro ekosystémy a lidskou společnost. Výklad je zakončen praktickou ukázkou volně žijícího hmyzu v areálu zooparku a jeho určením.

V korunách stromů

Cílová skupina: 3. – 6. třída
Délka programu: 90 min
Cena: 40 Kč/žák
Místo: areál zooparku

Návštěvníci tohoto programu se seznámí s typickým tuzemským klimaxovým biotopem – lesem. Rozdělení lesů dle dřevin s praktickou ukázkou a zařazením je doplněno o ukázky typických lesních živočichů. Teoretická část je dovršena procházkou lesní oblasti areálu zooparku s návštěvou jednotlivých zvířecích druhů.

Výukový program na míru

Je možné domluvit výukový program, při kterém společně naplánujeme trasu podle vašeho času a priorit. Vyberte si u nás zvířata, která chcete vidět, poslechnout si o nich zajímavosti a výklad.

Program je možné domluvit po celý rok.

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu