Sponzorství
a adopce

Manul je trochu náladový a občas na lidi prská. Los evropský je naproti tomu velice důstojné zvíře. Tedy pokud na něj nepřijde říje. A mláďata makaků jsou zase roztomilé dovádivé opičky. Které zvíře z našeho zooparku je blízké vám? Chcete k němu mít ještě blíž? Adoptujte ho nebo přispějte na jeho chov jako sponzor na dobu 12 měsíců! Částka, kterou nám pošlete, je určená na chov daného zvířete a pomůže i rozvoji zooparku.

Adopce

Adopce není nic složitého. V našem seznamu najděte zvíře, které jste si oblíbili. Je u něj také částka, za jakou je možné jej adoptovat. Suma je vypočítaná především z nároků na chov, takže něco jiného je adoptovat malou želvičku a něco jiného zase velkého pižmoně.

Sponzorství

Chcete podpořit chov bobra, ale šest tisíc za adopci je pro vás moc? Můžete být jeho sponzorem! Rozdíl mezi adopcí a sponzorstvím je ten, že se nemusíte ohlížet na částky stanovené pro adopci. Jakoukoli částku nad 300 Kč můžete věnovat na konkrétní zvíře a stanete se tak jeho sponzorem (pokud nás chcete podpořit částkou nižší než 300 Kč, můžete našim zvířatům zakoupit Solidárek).

Partnerství

Je pro vás chomutovský zoopark srdeční záležitostí? Chcete spojit své jméno či název firmy s nejoblíbenějším areálem v regionu? Buďte naším PARTNEREM!

Pokud věnujete zooparku sponzorský dar v minimální výši 30 000 Kč, stanete se oficiálním partnerem celé naší zoo. Podpoříte tím celoroční péči o všechna chovaná zvířata, naše aktivity v záchranných programech i rozvoj areálu.

Kromě našeho vděku získáte:
 • uvedení na webových stránkách a ve výroční zprávě za daný rok
 • pozvání na významnou akci – otevírání expozic, křtiny zvířat (2 osoby)

Platba a odměna

Až si zvolíte zvíře k adopci či sponzorství, stačí vyplnit a odeslat elektronický formulář a zaslat finanční příspěvek na náš bankovní účet u KB Chomutov č. 18439441/0100, variabilní symbol 414541.
Po obdržení finančního příspěvku vám zašleme smlouvu o adopci spolu s adopčním nebo sponzorským listem. Ten může mimochodem sloužit i jako pěkný a nevšední dárek. Stačí říct či napsat a my na něj uvedeme jméno obdarovaného. Jména adoptivních rodičů také zveřejníme na našich webových stránkách a u výběhu daného zvířete bude umístěna cedulka. Adoptivní rodiče zvířat, která jsou mimo expozici, budou mít cedulku se jménem umístěnu u spodního vchodu do zoo.

Formulář  Typ dárcovství *

  AdopceSponzorstvíPartnerství

  Zvíře k adopci *

  Zvíře ke sponzorování *

  Chci sponzorovat částkou v Kč *

  Chci být partnerem Zooparku a darovat částku v Kč *

  Jméno a příjmení *

  Telefon *

  Firma

  E-mail *

  Adresa * / případně IČO, DIČ

  Způsob úhrady *

  Zaplatím na účet zooparku - č.ú. 18 439 441/0100 variabilní symbol 414541 - do zprávy pro příjemce uveďte jméno adoptivního rodiče a druh zvířetePlatba v hotovosti ve správní budově zooparku

  Adopci věnuji: (Vyplňte pouze v případě, že chcete adopci věnovat)

  Jméno a příjmení obdarovaného

  Adresa obdarovaného

  * Vyplněním a odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, že došlo k uzavření darovací smlouvy, jejíž obsah je specifikován tímto formulářem. K nabytí platnosti a účinnosti darovací smlouvy dojde okamžikem připsání finanční částky na uvedený bankovní účet Zooparku Chomutov p.o..
  Žádám, aby mi na základě této darovací smlouvy bylo zasláno potvrzení o přijetí daru pro potřeby daňové evidence..
  * Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
  Pole označená * jsou povinná.

  Zoopark Chomutov
  Přemyslova 259
  430 01 Chomutov
  Česká republika

  mapa webu